حوله اختصاصی برای هتل

حوله اختصاصی برای هتل

نیاز هتل ها به انواع حوله متفاوت می باشد. بالطبع بسته به تعداد اتاق ها، تعداد مراجعین ، ستاره هتل و ... نیاز هتل ها به حوله متفاوت می باشد.   هرچند ممکن است یک هتل پنج ستاره سالانه نیاز به 1500 عدد انواع حوله داشته باشد ولی هتل پنج ستاره دیگری نیاز به 10000 عدد انواع حوله داشته باشد.   معمولا تمامی هتل ها چه دو ستاره و چه پنج ستاره دوست دارند حوله خریداری شده با لوگوی هتل شان باشد. خوشبختانه حوله آلاله آذر این امکان را دارد تا با حداقل تیراژ نیز حوله های هتلداران عزیز را با لوگوی اختصاصی تولید نماید.  
تلفن سفارشات: 02166485950

پاسخ دهید

Close Menu