توصیه های بهداشتی در خصوص حوله

توصیه های بهداشتی در خصوص حوله

درمورد حوله حمام و ویژگی های آن چه می دانید و چه توصیه های بهداشتی را برای آن باید درنظر بگیریم. هر یک از افراد خانواده باید حوله جداگانه ای داشته باشند چون اگر بصورت اتفاقی از حوله ها به صورت مشترک استفاد ه شود در صورت عد م رعایت نکات فوق احتمال انتقال آلودگی وجود دارد . از جمله لوازم بهداشت فردی خصوصا پس از استحمام، حوله است که با برطرف کردن رطوبت پوست به نظافت کمک می کند ولی نکته مهم در استفاده از حوله ، رعایت بهداشت آن است. اگر شیوه شستشوی حوله درست نباشد یا به شکل مناسبی خشک یا نگهد اری نشود ، می تواند مکان خوبی برای رشد و تکثیر میکروب ها باشد . چرا که رطوبت عامل مناسبی برای رشد میکروب ها و قارچ ها است، مثلا در قسمت هایی از پوست بدن که بیشتر رطوبت دارند ، از جمله کشاله ران، زیر بغل و بین انگشتان پا که مرطوب می ماند ، امکان رشد این میکروارگانیسم ها بیشتر است. بنابراین نکته مهم، خشک کردن حوله در محل مناسب است که از انتقال آن ها جلوگیری می کند و همچنین هر ۳-۲ روز یکبار یا هر زمان که حوله نمناک به نظر می رسد ، قبل از اینکه بد بو شود و یا در صورتیکه شما بیمار هستید ، باید حوله شستشو و تعویض شود . تجمع باکتری ها در محل مرطوب مثل کشاله ران یا بین انگشتان باعث می شود که چربی پوست تجزیه شود و بوی بدی در آن محل ها ایجاد شود . د ر مورد حوله حمام هم اگر میکروب و چربی پوست د  حوله باقی بماند و بصورت مرتب شسته نشود و به شیوه مناسب خشک نشود رشد و تکثیر باکتری ها باعث ایجاد بوی بد خواهد شد . پس از استفاده از حوله نباید آن را در گوشه ای انداخت یا در د اخل حمام یا محل نمناک قرار داد ، بلکه در مکان مناسبی که هوا جریان دارد و خصوصا در معرض نور خورشید است، نگهداری شود . در صورتیکه از خشک کن هم استفاده می شود ، باید برای خشک شدن نهایی آنها را زیر نور خورشید و د ر معرض جریان هوا قرار د اد . دمای آب جهت شستشو برای از بین بردن میکروب ها بهتر است بالای ۷۷-۷۵ د رجه سانتیگراد باشد و در صورتیکه بیمار هستید بهتر است از مواد ضد عفونی هم استفاد ه شود . ترجیحا حوله های حمام بصورت جداگانه شستشو داده شود ، خصوصا اگر فرد مبتلا به عفونت قارچی یا میکروبی پوست و یا زگیل است، برای پیشگیری از انتقال آن به سایر افراد حوله ها جدا از سایر لباس ها شسته شود.

پاسخ دهید

Close Menu